We make precise law for modern business

We will help you launch a start-up. We will prepare well-thought-out contracts.
Or we will accompany you to meetings, for example, as far as Dubai.

Our approach

We work best cooperation with modern companies and start-ups.
We understand their needs and goals. And we like to look for novel procedures for them.

We are not just lawyers. We are also entrepreneurs. We can empathize with your position as executives or business people and make your life with legislation easier.

We love modern gadgets and new technologies that save time. We can thus automate and streamline your correspondence with authorities, banks or partners.

We are good at

Legal audits

We will go through your business from top to bottom. We will cut through ossified processes and propose effective changes.

find out more

Participation in meetings

We will be happy to cover your back at the business meeting. We can often negotiate great terms.

find out more

Preparation of contracts

We will prepare precise contracts for you that will follow up on the results of your negotiations with business partners.

find out more

Training for a corporation

Commercial law, HR or HR - we will raise your knowledge.

find out more

Legal advice

We will provide you with legal advice and help you handle everything necessary to start your business.

Make an appointment

Commercial entry into the Emirates

In Dubai, we know it as our shoes. We will advise you on entering the market and open the door to new contacts.

find out more

Contacts

JANEČKOVÁ LEGAL s.r.o.

Make an appointment

We usually respond to messages within 2-3 working days.
Společnost JANEČKOVÁ LEGAL s.r.o., IČ: 088 03 005, sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, dále jen jako „společnost“ využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka společnosti prostřednictvím emailové adresy [email protected]. Spotřebitel má také právo na mimosoudní vyřešení případného sporu z uzavřených spotřebitelských smluv s advokátem prostřednictvím České advokátní komory. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je spotřebitel oprávněn podat na Českou advokátní komoru, IČ: 660 00 777, sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, internetové stránky a další kontakty na www.cak.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/. Česká advokátní komora vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.