Kateřina Janečková advokátní kancelář

Mgr. Kateřina Janečková

advokát

Absolvent Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii se pohybuje od roku 2009 a mimo generální advokátní praxi se profiluje v právu korporátním, insolvenčním a rodinném.

Na samém počátku své praxe získávala cenné zkušenosti v kanceláři insolvenčního správce a advokátní kanceláři zaměřené na právo obchodní a korporátní. Klienty provede jednotlivými kroky insolvenčního řízení, ať už se jedná o jednotlivce, kteří řeší složitou životní situaci nebo obchodní korporaci vymáhající své pohledávky.

Spolupracuje s klienty v otázkách rodinného práva - při řešení rozvodu manželství, otázkách výchovy a výživy dětí či majetkového vypořádání.

Mluví plynně anglicky a vzdělává se v progresivním oboru medicínského práva tak, aby byla k dispozici klientům z řad pacientů a zdravotnického personálu.

SLUŽBY

Svým klientům nabízíme právní služby především v těchto oborech práva:

 • generální advokátní praxe

  Ať už potřebujete odbornou pomoc při prodeji nemovitosti nebo Vám někdo dluží finanční prostředky, můžete se na nás spolehnout.

  V rámci generální praxe poskytujeme právní služby a poradenství v drtivé většině životních situací svých klientů. Zabýváme se sepisem smluv či podání, zastoupením klientů před soudy a správními orgány.

 • OBCHODNÍ PRÁVO

  V oboru obchodního práva Vám můžeme nabídnout své zkušenosti jak v oblasti správy a vymáhání pohledávek, tak především v rámci práva korporátního.

  Provedeme Vás založením Vaší společnosti, sepíšeme pro Vás listiny nezbytné pro chod společnosti a poskytneme Vám poradenství v oblasti Vašich práv a povinností coby společníků a členů statutárních orgánů obchodních korporací.

 • INSOLVENČNÍ PRÁVO

  S ohledem na dřívější úzkou spolupráci s insolvenčními správci Vám nabízíme pomoc v oboru insolvenčního práva. Rádi Vám pomůžeme podat insolvenční návrh nebo přihlásit Vaši pohledávku do insolvenčního řízení.

  Pokud se nacházíte ve složité životní situaci a zvažujete "osobní bankrot", rádi Vás provedeme jednotlivými kroky - od posouzení Vaší situace až po samotné podání návrhu insolvenčnímu soudu.

 • TRESTNÍ PRÁVO

  Ať už Vám hrozí trestní stíhání nebo jste poškozený v rámci trestního řízení, rádi Vám poskytneme právní pomoc.

 • RODINNÉ PRÁVO

  Pomáháme svým klientům najít nejvhodnější řešení v mnohdy velice komplikovaných otázkách rodinného práva.

Kde nás najdete

Sídlo advokátní kanceláře se nachází v Brně, a to v prostorách Vienna Pointu na adrese Vídeňská 119. Zde můžeme klientům vedle standardního zázemí poskytnout i zcela bezbariérový přístup.

Vzhledem k časovému vytížení advokátní kanceláře je nutné se před návštěvou vždy domluvit na termínu schůzky tak, aby byla zajištěna přítomnost advokáta.

Kontakty

 • Telefon:
  +420 773 799 717

 • Sídlo:
  Vídeňská 101/119
  619 00 Brno

  Konzultace jsou možné až po předchozí telefonické domluvě.

 • e-mail:
  [email protected]

  ID datové schránky:
  2vcuxbd